top of page

SPOLUPRÁCE A REFERENCE

Propojujeme vizionáře, vědce i podnikatele

Spolupracujeme s experty, kteří se podíleli na následujících výzkumně-vývojových činnostech:

  • návrh a výroba dopravníku pro přepravu osob

  • návrh inteligentních lokalizátorů

  • simulace zásobování teplem obcí a regionů

  • tvorba modelu přechodu ekonomiky z uhelných energetických zdrojů na bezemisní

  • tvorba znalostního systému o Průmyslu 4.0

  • návrh a výroba ochranné polomasky

  • využití virtuální reality při výuce technických předmětů na středních školách

  • využití kolaborativních robotů mimo průmyslové aplikace

  • trénink a optimalizace mozkové aktivity

  • návrh a výroba rehabilitační dlahy pomocí aditivních technologií

bottom of page